ALAN ADI İHLALLERİ/E-POSTA SAHTECİLİĞİ ÇÖZÜM YOLLARI

Cybersquatting, mevcut bir ticari markaya benzeyen bir alan adının kafa karıştırıcı bir şekilde kötü niyetli tescili ve kullanımıdır. Cybersquatter 'lar çok çeşitli yasa dışı ve gayrı meşru uygulamalar yürütebilmekte olup...

TBB – KVK KURULU KARARLARINA KARŞI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet Keklikkıran ile Türkiye Barolar Birliği tarafından gerçekleştirilen 08.05.2020 tarihli “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz ve Dava Yolları” adlı programdan...

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ WEBINAR – İYS

Bu metinde, 28.05.2020 tarihli, Sn. Av. Ceren Görmüş Avunduk’un moderatörlüğü eşliğinde gerçekleştirilen programdan Sn. Dr. Tolga Tüfekçi’nin aktarımları hatırlatıcı-uyarıcı kısa (informal) notlar şeklinde kaleme alınmış olup doğrudan veya dolaylı yolla...

CONTACT TRACING APPS (FİLYASYON-TEMAS TAKİP İZLEME)

İşbu metnin kaleme alındığı Haziran 2020 tarihi itibarıyla tüm dünyada II. Dünya Savaşı ile eşdeğer çapta etkiye ulaşan, görünen o ki daha da büyüyecek etkisiyle COVID-19 (coronavirüs) Pandemisi ile dünyada...

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ UYGULAMALARININ E-TİCARET VE

Türkiye’de kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında temel adım olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yürürlüğe girmeden evvel kişisel verilerin korunması alanına ilişkin düzenlemeler ilgili mevzuat içerisinde düzenlenmekte idi....